Tai Chi Chuan, Großmeister Feng Zhi-Qiang und Meister Sarafnia, China

Tai Chi Chan, Großmeister Feng Zhi-Qiang und Meister Sarafnia.