Tai Chi Chuan, Großmeister Feng Zhi-Qiang

Tai Chi Chuan, Großmeister Feng Zhi-Qiang